Spring naar content

Werving voorzitter en leden adviescommissie meerjarensubsidies

31 oktober 2019
Group 550

BrabantStad zoekt een voorzitter en leden voor de Adviescommissie van de Meerjarensubsidies Professionele Kunsten 2021–2024 BrabantStad. Als onderdeel van het regioprofiel hebben de Provincie en de gemeenten Breda, Eindhoven, ‘s‑Hertogenbosch en Tilburg voor de professionele kunsten in 2021–2024 op elkaar afgestemde meerjarige subsidieregelingen met één aanvraagprocedure en één integrale beoordeling. De adviescommissie bestaat uit zestien leden plus een onafhankelijk voorzitter. We zoeken naar voor elke stad twee leden met specifieke kennis van de lokale context en acht leden met kennis van de gehele Brabantse context.

Planning procedure
Reageren op de vacature voor voorzitter kan tot en met 18 november 2019. Reageren op de vacature voor commissieleden kan tot en met 25 november 2019. Gesprekken met kandidaten voor de rol van voorzitter zijn gepland op 21 november. Gesprekken met kandidaat-leden op 4, 6, 12 en 13 december.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure en voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met: Allies Swinnen, per e‑mail: contact@regioprofielbrabant.nl, per telefoon: 06 – 140 38 174.