Spring naar content

Workshop BrabantRing voor middelgrote gemeenten

21 december 2020
Group 550

BrabantStad onderzoekt de haalbaarheid om middelgrote gemeenten in Noord-Brabant aan te sluiten op de BrabantRing. Als dat lukt kunnen maatschappelijke organisaties zoals scholen, zorginstellingen en overheidsinstellingen onderling digitale verbindingen maken door de hele provincie. Verder kunnen zij gebruik maken van een open digitale marktplaats waar een groot aantal digitale dienstverleners hun veelal vernieuwende digitale diensten aanbieden.

Als eerste drie gemeenten zijn Meierijstad, Roosendaal en Uden/Landerd aan de beurt. Uit onderzoek is gebleken dat deze drie gemeenten beschikken over voldoende glasvezel infrastructuur om ze aan te sluiten op de BrabantRing. Uit interviews met instellingen in deze gemeenten is de behoefte gepeild om gebruik te kunnen maken van de BrabantRing.

Op 26 november 2020 hebben huidige gebruikers van de BrabantRing hun ervaringen gedeeld met geïnteresseerde deelnemers uit de sectoren onderwijs, zorg en overheid uit de drie genoemde gemeenten. Het was een geanimeerde en informatieve workshop. Na een welkom door wethouder Van Rooijen (Meierijstad) en twee korte inleidingen over de BrabantRing en de Brabant Fiber Exchange zijn de deelnemers uiteengegaan in deelsessies voor onderwijs, zorg en overheid.

In die sessies is duidelijk geworden dat de BrabantRing voorziet in een behoefte aan vertrouwde, snelle en betaalbare verbindingen waardoor ruimte ontstaat voor digitale innovatie bijvoorbeeld in de zorg waaraan actueel veel behoefte is. Zoals één van de deelnemers het uitdrukte: “De BrabantRing is als een digitale provinciale weg, maar dan wel een weg waarop je sneller en veiliger kunt rijden dan op de snelweg.” Door een aansluiting te realiseren op de BrabantRing bieden gemeenten hun maatschappelijke instellingen en bedrijven, maar ook zichzelf, de gelegenheid gebruik te maken van de marktplaats. Zo kunnen bijvoorbeeld scholen met vestigingen in verschillende gemeenten hun netwerken koppelen via de BrabantRing en kunnen gemeenten onderling gebruik maken van elkaars ICT-toepassingen. Gemeenten en geïnteresseerde deelnemers aan de workshop hebben afgesproken met elkaar hierover door te praten.

De videoregistratie van de plenaire sessie en de deelsessies zijn te bekijken op: