Spring naar content
Group 531dx2
Group 527dd2

Brabanstad is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden. Ambitie: blijvend behoren tot de top vijf van Europa’s kennis- en innovatieregio’s. We willen profiteren van elkaars sterkten om meer agglomeratiekracht te ontwikkelen, meer verdiencapaciteit te realiseren en een hogere kwaliteit van leven te bereiken voor alle inwoners.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het programmabureau BrabantStad. U kunt dat doen door het sturen van een mail naar BrabantStad. Of door te bellen met ons secretariaat op nummer
06-52 79 41 55.

Group 531xx2