Spring naar content
Group 531dx2
Group 527dd2

Brabanstad is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden. Ambitie: blijvend behoren tot de top vijf van Europa’s kennis- en innovatieregio’s. We willen profiteren van elkaars sterkten om meer agglomeratiekracht te ontwikkelen, meer verdiencapaciteit te realiseren en een hogere kwaliteit van leven te bereiken voor alle inwoners.

Volg ons op social media via LinkedIn, X en Instagram
#WijzijnBrabantStad

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het programmabureau BrabantStad. U kunt dat doen door het sturen van een mail naar BrabantStad.

Group 531xx2