Spring naar content

Helmond Gunstig gelegen tussen stedelijke netwerken

Hi-Res-032-20150927-Helmond-goed-op-weg-PVJ_3707
Speelhuis helmond

Stad van handen uit de mouwen en aanpakken

Helmond loopt voorop in slimme mobiliteit en is toonaangevend in foodtechnologie. Met spraakmakende architectuur en stedenbouw trekt Helmond de aandacht en is zij continu in vernieuwing.

Op onderwijsvlak is Helmond vooral een MBO-stad en daarmee complementair aan Eindhoven.  De connectie tussen MBO, HBO en WO op de Automotive Campus maakt baanbrekende oplossingen mogelijk. Met haar positie in Brainport levert Helmond een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Kansen om haar speerpunten te verzilveren, liggen in slimme mobiliteit, slimme maakindustrie, foodtechnologie, duurzaamheid en een nieuw, groen en bruisend centrum. Daar zet Helmond vol op in. Daarom werken we samen binnen BrabantStad.

BrabantStad Helmond

Helmond – Makers van de toekomst
Van een bloeiende industriestad vroeger, naar een aantrekkelijke woon-, leef- en werkstad nu
Innovatieve partner in de slimste regio van Europa o.a. met Brainport Smart District
Hotspot voor Automotive, Foodtechnologie, Slimme Maakindustrie
Ruim 93.500 inwoners
Ruim 47.000 werkenden (2020)

Ambtelijke coördinator BrabantStad:
Dhr. R. (René) Miesen
E r.miesen@helmond.nl
T 06-11261567

College van burgemeester en wethouders

Brandevoort station Helmond