Spring naar content

Oss Gunstig gelegen tussen stedelijke netwerken

Peter van Trijen-In Pivot Park Oss draait alles om biowetenschap en innovatie in farmacie Brabant Brand Box
Wand Organon Oss

Sterk in pharma en agrifood

Groot geworden met de veeteelt en vleesindustrie vervult Oss al meer dan honderd jaar een vooraanstaande positie in de agrifood en Lifesciences & Health. Denk aan de anticonceptiepil van Organon en aan Unilever dat zijn oorsprong in Oss vond.

Gelegen aan de spoorlijn Roosendaal-Zwolle vormt Oss de verbinding van de Brabantse stedenrij met het naburige stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen. De ligging aan deze belangrijke ontwikkelas van Brabant biedt kansen voor zowel de economische als de stedelijke ontwikkeling van Oss.

De komende jaren werkt de gemeente aan een verdere verstedelijking van het gebied langs het spoor. Daarnaast zet ze in op een verdere groei van het pharma-cluster in de stad. Zodat Oss ook in de toekomst een fijne plek is om te wonen, werken en verblijven. Dat doen we graag samen met anderen. Door van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te versterken. Daarom werken we samen binnen BrabantStad.

 

BrabantStad Oss

Strategisch gelegen aan de spoorlijn Roosendaal-Zwolle, de ontwikkelas van Brabant
Stad van pharma, agrifood en logistiek
Oude industriestad met sterk gevoel voor innovatie
Ruim 93.000 inwoners
Ruim 45.000 werkenden (2022)

Ambtelijke coördinator BrabantStad:
Dhr. M.H.J. (Marty) van Esch
E m.van.esch@oss.nl
T 06-54974224

 

College van burgemeester en wethouders

Museum Jan Cunen