Spring naar content

Provincie Noord-Brabant Gunstig gelegen tussen stedelijke netwerken

Almkerk pixelframing
Provinciehuis by night

Brabant, een landschap van steden, dorpen, natuur en open agrarische landschappen, doorsneden door wegen en waterlopen. Fraai en gunstig gelegen tussen stedelijke netwerken als de Vlaamse Ruit, de Randstad en het Ruhrgebied.

De tweede regionale economie van Nederland, leidend in high tech, met een sterke en brede kenniseconomie in agro & food, logistiek, maintenance, biobased, chemie, life sciences & health, leisure en design. Noord-Brabant kan haar kwaliteiten optimaal benutten doordat effectief samenwerken in stedelijke en maatschappelijke netwerken in de Brabantse genen zit. Daarom werken we samen binnen BrabantStad.

BrabantStad provincie Noord-Brabant

Leidend in high tech, met een sterke en brede kenniseconomie in agro & food, logistiek, maintenance, biobased, chemie, life sciences & health, leisure en design
3e provincie van Nederland naar oppervlak en naar inwonertal
Een landschap van steden, dorpen, natuur en open agrarische landschappen, doorsneden door wegen en waterlopen
Circa 2,6 miljoen inwoners
56 gemeenten

Ambtelijke coördinator BrabantStad:
Mw. M. (Michelle) van de Laarschot
T 06- 52 79 44 47
E  mvdlaarschot@brabant.nl

College van Gedeputeerde Staten

Group 530dff