Spring naar content

Roosendaal Gunstig gelegen tussen stedelijke netwerken

shutterstock_786695953-min
ROOSENDAAL
Gemeente

Stad met ambitie

Roosendaal gelooft in de kracht van mensen en handelt vanuit vertrouwen, met respect voor mens, dier en natuur. De stad groeit verder en maakt hiermee een schaalsprong. Ook al is de stad misschien relatief kleiner, toch kennen ze grootstedelijke problematiek met de bijbehorende uitdagingen.

Roosendaal is van oudsher een spoorstad. Aansluitingen met Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen en Breda maken van het station in Roosendaal een echt spoorknooppunt.

Roosendaal werkt hard aan haar binnenstedelijke transformatie. Ambities en plannen zijn vastgelegd in het ontwikkelplan ROOS. Hierin worden verschillende grote ruimtelijke ontwikkelingen gebundeld, zodat ze goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen. Een flinke uitdaging. Samen met inwoners en ondernemers aan de slag voor een groen, aantrekkelijk en veilig gebied binnen de gemeente, voor nu en voor later.

BrabantStad Roosendaal

Spoorknooppunt, verbinding met Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen
Ondernemend, verbindend en betrokken
Ruim 77.533 inwoners
Ruim 42.000 werkenden (2022)

Ambtelijke coördinator BrabantStad:
Dhr. E. (Emile) Dijkstra
E e.dijkstra@roosendaal.nl
T 06-24109536

 

College van burgemeester en wethouders

shutterstock_2234893677-min