Spring naar content

Stuurgroep BrabantStad

Troonrede volgen in de Bois le duc zaal
Water en Natuur

De organisatie van BrabantStad is kleinschalig en gebaseerd op vertrouwen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Stuurgroep BrabantStad, bestaande uit één gedeputeerde en zeven wethouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren en uitvoeren van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2022-2026 alsook voor de regie op de samenhang binnen het netwerk.

Wie zijn de leden van de Stuurgroep?

Dhr. S. (Stijn) Smeulders
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
E S.Smeulders@brabant.nl
Secretaresse: Machteld van der Ploeg – Frugte
E MvdPloeg@brabant.nl

Dhr. J.J.H. (Jeroen) Bruijns
Wethouder gemeente Breda
E jjh.bruijns@breda.nl
Secretaresse: Monique Hendriks
E mpm.hendriks@breda.nl

Dhr. M. (Maes) van Lanschot
Wethouder gemeente Eindhoven
E maes.van.lanschot@eindhoven.nl
Bestuursassistent: Joke Roovers-de Vissers
E Joke.roovers-devisser@eindhoven.nl

Dhr. M. (Martijn) de Kort
Wethouder gemeente Helmond
E martijn.dekort@helmond.nl
Secretaresse: Astrid van Nieuwenhof
T 06 – 1809 4623
E astrid.vandennieuwenhof@helmond.nl

Dhr. S. (Sidney) van den Berg
Wethouder gemeente Oss
E s.van.den.bergh@oss.nl
Secretaresse:
T
E

 

 

 

 

 

 

Dhr.  A. (Arwen) van Gestel
Wethouder gemeente Roosendaal
E a.van.gestel@roosendaal.nl
Secretaresse:
T
E

Mw. M. (Marianne) van der Sloot
Wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch
E m.vandersloot@s-hertogenbosch.nl
Secretariaat: Ans Voesenek en Karin van Veggel
T 073 – 615 53 09
E a.voesenek@s-hertogenbosch.nl en
k.vanveggel@s-hertogenbosch.nl

Dhr. B. (Bas) van der Pol
Wethouder gemeente Tilburg
E bas.van.der.pol@tilburg.nl
Secretaresse: Sanne Bruurs
T 06 – 5005 5917
E sanne.bruurs@tilburg.nl