Spring naar content

Stuurgroep BrabantStad

Troonrede volgen in de Bois le duc zaal
Water en Natuur

De organisatie van BrabantStad is kleinschalig en gebaseerd op vertrouwen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Stuurgroep BrabantStad, bestaande uit één gedeputeerde en vijf wethouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren en uitvoeren van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2022-2026 alsook voor de regie op de samenhang binnen het netwerk.

Wie zijn de leden van de Stuurgroep?

Mw. E. (Elies) Lemkes-Straver | Voorzitter
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
E elemkes@brabant.nl
Secretaresse: Jessica van den Berg
T 073 – 681 2004 E mavdberg@brabant.nl

Dhr. T. (Tim) van het Hof
Wethouder gemeente Breda
E t.van.het.hof@breda.nl
Secretaresse: Miranda van den Broek
T 076 – 529 33 79 E mamj.van.den.broek@breda.nl

Mw. M. (Monique) List-de Roos
Wethouder gemeente Eindhoven
E m.list@eindhoven.nl
Bestuursassistent: Leonne Retera
T 040 – 238 20 20 E l.retera@eindhoven.nl

Mw. Mr. G. (Gaby) van den Waardenburg
Wethouder gemeente Helmond
E g.van.den.waardenburg@helmond.nl
Secretaresse: Paula van Moorsel
T 0492 – 58 71 22 / 06 – 53 37 46 52
E p.van.moorsel@helmond.nl

 

 

 

 

 

 

 

Mr. J.W.F. (Jan) Hoskam
Wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch
E j.hoskam@s-hertogenbosch.nl
Secretariaat: Ans Voesenek en Gerjan van Gent
T 073 – 615 53 09
E a.voesenek@s-hertogenbosch.nl en
g.vangent@s-hertogenbosch.nl

Dhr. B. (Bas) van der Pol
Wethouder gemeente Tilburg
E bas.van.der.pol@tilburg.nl
Secretaresse: Eline van Velzen-Ottolini
T 013 – 542 97 70
E eline.van.velzen-ottolini@tilburg.nl