Spring naar content

Ons verhaal

BrabantStad is ruim 20 jaar geleden ontstaan als bestuurlijk netwerk van Breda, Eindhoven, Helmond,’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant. De samenwerking is gericht op het scheppen van een sterk internationaal concurrerend en duurzaam groeiend stedelijk netwerk.

BrabantStad doet dat met oog voor de eigenheid van alle steden en met respect voor het mozaïek van Brabant waarin stad en ommeland in sterke mate met elkaar verweven zijn. Binnen BrabantStad agenderen we specifiek grootstedelijke problematieken en uitdagingen. De hoofdambitie is door te groeien naar de top vijf van Europese kennis- en innovatieregio’s met het ABC+D van BrabanStad (Aantrekkelijk, Bereikbaar, Concurrerend en Duurzaam) als onderliggende doelen die we toepassen op de 5 thema’s van onze stedelijke agenda.

Sinds 20 juni 2023 zijn ook Oss en Roosendaal aangesloten bij BrabantStad.  De toetreding van Oss en Roosendaal draagt bij aan de wens vanuit de BrabantStad partners om verdere verbinding te zoeken met andere steden waar ook grootstedelijke problematiek speelt en die een toegevoegde waarde hebben binnen het netwerk.

Meer over de agenda van BrabantStad leest u in het overdrachtsdocument.