Spring naar content
Group 593d312
Group 593d312

De stedelijke agenda van BrabantStad

Cultuur & sport

Group 527dd2
Group 593d312
Group 527jbhy

BrabantStad stimuleert sport en cultuur!

Samen vormen we één cultuurregio. Daarom is het van belang om samen op te trekken. In de afgelopen periode zijn afspraken vastgelegd in het Regioprofiel ‘Brabant maakt het’ waarmee we ons als cultuurregio gezamenlijk geprofileerd hebben in Den Haag. Daarnaast is voor de periode 2021-2024 met het Rijk een Cultuurconvenant gesloten.

Op de thema’s sport, bewegen en gezondheid ontwikkelen we een gezamenlijke strategie. Doel is deze thema’s op uitvoerende agenda’s te krijgen van andere beleidsterreinen om zo de vitaliteit van de Brabanders te verbeteren. We organiseren gezamenlijk een breed en bereikbaar sportief aanbod en uitnodigend sportief klimaat, op sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Met name op de onderwerpen uniek sporten, talent ontwikkeling innovatie en evenementen is samenwerking noodzakelijk om aan dat streven ook inhoud en kwaliteit te kunnen geven.

De samenwerking op het thema cultuur stad focust o.a. op het herstel van de cultuursector na Corona, het vervolg van de meerjarensubsidies en rolneming in het cultuurbestel, met daarbij aandacht voor professionele kunsten en cultuureducatie.

Op het gebied van sport zetten we o.a. in op het aantrekken van topsportevenementen, talentontwikkeling en ruimte voor sport en bewegen in een verstedelijkte omgeving.

Meer weten over de BrabantStad-samenwerking op sport en cultuur?

Jeroen van der Zweth (Cultuur)
06 – 22484382
j.vanderzweth@s-hertogenbosch.nl

Of met Corniel Groenen (sport)
06 – 22921729
c.groenen@s-hertogenbosch.nl