Spring naar content
Group 596d32
Group 596d32

De stedelijke agenda van BrabantStad

Digitale stad

Group 527212
Group 596d32
Group 527dwf2

BrabantStad werkt aan digitalisering!

Digitalisering is goed voor economische ontwikkeling én voor een innovatieve aanpak van maatschappelijke opgaven. Of het nu gaat om duurzaamheid, gezondheid, zorg, veiligheid of mobiliteit – digitale toepassingen helpen om maatschappelijk doelen te bereiken. Dat doen we samen omdat juist de stedelijke regio de schaal heeft om snelheid te maken en kostenvoordelen te realiseren.

BrabantStad brengt via verschillende projecten digitalisering in de praktijk. Zo werken we via WoonConnect met bewoners aan de verduurzaming van huizen. Met de BrabantRing werken we aan betrouwbare, veilige én betaalbare verbindingen tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Via SensRNet werken we aan een register van sensoren in onze openbare ruimte.

De samenwerking op het thema Digitale stad focust op drie sporen:

  • Digitalisering op maatschappelijke opgaven als wonen, zorg duurzaamheid en veiligheid
  • Gezamenlijk sensorenbeleid en -registratie
  • EU-actieplan via de kwartiermaker internationalisering digitalisering

Meer informatie over de BrabantRing vind je hier!

Meer weten over de BrabantStad-samenwerking op digitalisering?
Neem contact op met Maarten van Veen.
06-34267943
maarten.van.veen@eindhoven.nl