Spring naar content
Group 59212ef
Group 59212ef

De stedelijke agenda van BrabantStad

Duurzame verstedelijking

Group 527hyv5
Group 59212ef
Group 527jbhy

Onze steden vergroenen en verdichten!

De opgave voor verduurzaming van het stedelijk gebied is veelomvattend. Het gaat onder andere om het klimaatrobuust maken en vergroenen van het stedelijk gebied, het realiseren van de energietransitie, het verminderen van de CO2-uitstoot, het sluiten van kringlopen, het bevorderen van een circulaire samenleving en het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid.

Volle kleuren in het Brabants Mozaïek vragen om wederkerigheid tussen stedelijkheid, dorpse kwaliteiten en het landschap op alle opgaven, inclusief de verbindingen in het netwerk. Meervoudig ruimtegebruik wordt steeds belangrijker, zowel in het bebouwd gebied als in het buitengebied: de ruimteclaims voor energie, klimaat, landbouw en veeteelt, natuur, verkeer, wonen en werken passen niet meer naast elkaar Brabant. Er zijn scherpe keuzes nodig.

Binnen de themalijn duurzame verstedelijking werken we aan de volgende opgaven:

  • Hoe vergroenen we het stedelijk gebied en maken we  het klimaatrobuust? Hoe kunnen we vergroenen  én verdichten? Op welke hoogte moeten we  hiertoe samen optrekken?  En wat kan het Rijk betekenen voor  de binnenstedelijke groenblauwe opgaven? Hiertoe stellen we een gezamenlijke propositie op.
  • Hoe nemen we bewoners mee / bewerkstellingen we  noodzakelijke gedragsverandering?
  • Hoe kunnen we bij stedelijke verdichting samenwerken  met het ommeland in de energietransitie? Hoe kunnen  we samen massa maken bij het opschalen van  batterijtechnologie en het oplossen van  netwerkcongestie? En samen diensten inkopen,  bijvoorbeeld voor deelmobiliteit?
  • Hoe bevorderen we een circulaire samenleving? Ook  dit draagt bij aan klimaatmitigatie: het voorkomen van  CO2-uitstoot, het vastleggen van CO2 en het  terugdringen van het grondstoffengebruik.

Meer weten over de BrabantStad-samenwerking op duurzame verstedelijking?

Neem contact op met Geertje de Kort
T 0492 – 587098
E g.de.kort@helmond.nl