Spring naar content
Group 594q2e
Group 594q2e

De stedelijke agenda van BrabantStad

Mobiliteit

Group 527hyv5
Group 594q2e
Group 527jbhy

BrabantStad werkt aan slimme en duurzame mobiliteit!

De mobiliteit in de stedelijke regio’s in Brabant staat onder druk. In BrabantStad-verband werken we aan slimme en duurzame mobiliteit en verbinden we mobiliteitsopgaven met verstedelijking en energie. We willen reistijden verkorten, duurzaamheid bevorderen, innovatie stimuleren en ons leefklimaat verbeteren. We geven prioriteit aan de volgende specifieke opgaven:

  • Ontwikkelen internationale verbindingen, corridors en knooppunten
  • Vergroten en verbinden van de daily urban systems op interregionaal niveau
  • Optimaliseren stadsregionale mobiliteit, inclusief first & last mile oplossingen
  • Werken aan de mobiliteitstransitie waarbij de wijze waarop we ons verplaatsen drastisch wordt veranderd (veiliger, duurzamer, inclusiever, innovatiever)

Meer weten over de BrabantStad-samenwerking op duurzame mobiliteit?
Neem contact op met Ludger Schrauwen
06 – 18303386
lschrauwen@brabant.nl