Spring naar content
Group 5954
Group 5954

De stedelijke agenda van BrabantStad

Sociaal- maatschappelijk

Group 527hyv5
Group 5954
Group 527jbhy

BrabantStad slaat de handen ineen op het sociaal domein!

De opgaven in het sociaal domein zijn groot. De afgelopen jaren staken de bestuurders met regelmaat de koppen bijeen om van elkaar te kunnen leren én om gezamenlijk koers te bepalen bijvoorbeeld richting het Rijk. Doel voor de komende periode is om binnen deze themalijn de sociaal-maatschappelijke en fysieke kant meer bij elkaar te brengen, om zo ook de synergie met de provincie op te zoeken. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten van de propositie Winst van het sociaal domein: bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven. Wij zien kansen in het inhoudelijk verbinden van de scope van het sociaal domein aan thema’s als onderwijs-arbeidsmarkt, gezondheid en preventie en wonen.